PARK Groenewoud

Utrecht

Voormalige asfaltcentrale in perifeer gebied wordt Utrechts stoerste stadspolder

Prachtig nieuw stukje Utrecht binnen de ring

Het komt niet vaak voor, het ontwikkelen van een groot stuk braakliggend grond binnen de ring van een stad. We vinden de ontwikkeling van Groenewoud dan ook een bijzonder project. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de Prins Clausbrug en de Taatsendijk ligt 23 hectare grond: het terrein van een voormalige asfaltcentrale van KWS, een zusterbedrijf bij VolkerWessels, en nog een deel weiland. In mei 2017 tekenden de gemeente Utrecht, Loostad en KWS een intentieverklaring om een stap zetten tot het verplaatsen van de asfaltcentrale. Naast de asfaltcentrale die in eigendom is van VolkerWessels, was Loostad reeds eigenaar van éénderde van de grond. Na afronding en goedkeuring van de plannen nemen wij de resterende gemeentelijke grondpositie over en zijn wij verantwoordelijk voor de gehele grondexploitatie en de opstalontwikkeling. Heel uniek om als ontwikkelaar zo’n groot plan particulier te ontwikkelen.

Ontwikkelingsmanagers

Communicatie

opdrachtgever
Loostad Vastgoedontwikkeling

aannemer
nog niet bekend

Deze robuuste plek wordt een groene woonwijk met een hoge woningdichtheid, veel water, een groene uitstraling en een openbare ruimte met volop aandacht voor bewegen en ontmoeten. Sportvelden, kantoren, een tuinenpark en een hotel zijn er al. Er komen zo’n 1.500 woningen bij: 30% sociale huur, 17% middeldure huur en 53% huur of koop in de vrije sector. De helft grondgebonden en de helft gestapeld. Het industriële karakter willen we terug laten komen in de nieuwbouw. Het woningaanbod zal bestaan uit appartementen, huizen met een tuin of een terras, patio’s, atelier- en waterwoningen en er is ruimte voor Tiny Houses.

Belangstellenden voor PARK Groenewoud in Utrecht kunnen zich vanaf heden aanmelden via de projectwebsite: www.parkgroenewoud.nl

Iedereen die zich heeft aangemeld, wordt op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Projectteam PARK Groenewoud