ons-bdrijf-2022

ONS BEDRIJF

Hoogwaardige kwaliteit bij risicodragend én gedelegeerd ontwikkelen

Wij ontwikkelen op eigen risico en als gedelegeerd ontwikkelaar (of in een combinatie hiervan). In alle gevallen nemen we het gehele ontwikkelproces op ons. Op welke manier we ook samenwerken, we geven zorgvuldig invulling aan de ruimte die ons omringt. In elk aspect van ons vak streven we naar maximale waardecreatie. Samen met onze opdrachtgevers creëren we een hoogwaardige kwaliteit die je voelt en beleeft.

JONGE TALENTEN

Kennis delen en doorgeven aan de volgende generatie

We hebben in de jaren van ons bestaan bijzonder veel kennis opgedaan over innovatief en duurzaam ontwikkelen en bouwen, met oog voor de leefbaarheid en de omgeving. We hechten veel waarde aan het overdragen van onze kennis aan volgende generaties. Daarom hebben we nauw contact met hogescholen Saxion en Windesheim. We bieden stageplaatsen aan studenten van deze scholen met een zorgvuldige en goede begeleiding. We hebben aandacht voor hun leervraag en bieden een mooie werkomgeving, waarin zij zich kunnen ontwikkelen en kunnen leren in de praktijk.

We kennen de footprint van onze activiteiten en hebben aandacht voor de gevolgen voor mensen en de omgeving.

Ook in het grote geheel. Onze dagelijkse activiteiten en onze aanwezigheid op aarde brengen verantwoordelijkheden met zich mee. Daarom ondersteunen we meerdere non-profit initiatieven. Sommige ad hoc op de plaatsen waar we een project ontwikkelen. En sommige structureel, zoals Het Vergeten Kind. We zijn graag maatschappelijk betrokken en op deze manier hebben we meer impact op goede doelen.