ONS BEDRIJF

Van complexe gebiedsontwikkelingen tot retail en leisure

Loostad is sterk in alle vormen van vastgoedontwikkeling: van een kleine woonbuurt en verdichting in binnenstedelijke gebieden tot ingewikkelde gebiedsontwikkelingen in het buitengebied. Van idee en stedenbouwkundig ontwerp tot uitvoering en gebruik. We komen altijd tot een hoogwaardig plan en hebben een passende woonoplossing voor iedere doelgroep. We ontwikkelen en realiseren woningen voor jong en oud voor ieder budget, voor mensen met een zorgbehoefte of voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast ontwikkelen we vastgoed voor retail, leisure en recreatie. Complete winkelcentra met boven- of ondergrondse parkeeroplossingen en woningen, multi tenant (zorg)gebouwen, hotels, bungalowparken en dagrecreatieve voorzieningen. Het resultaat: duurzame woonwijken, toekomstbestendige woningen, uitnodigende, succesvolle winkelcentra en unieke, recreatieve voorzieningen.

ONS BEDRIJF

Trots onderdeel van VolkerWessels

We zijn een 100% werkmaatschappij van VolkerWessels en zijn daarmee een solide, kapitaalkrachtige onderneming. We functioneren als zelfstandige onderneming met een eigen winst- en marktverantwoordelijkheid en maken graag gebruik van ons interne netwerk. Met onze zustermaatschappijen delen we kennis en werken we samen aan innovaties die bijdragen aan een betere levenskwaliteit. Als onderdeel van VolkerWessels kunnen we grootschalige projecten volledig voor eigen risico ontwikkelen en realiseren. Dat maakt onze projectenportefeuille divers en uitdagend.

Samenwerken andere marktpartijen

Daarnaast werken we ook graag en veelvuldig samen met andere marktpartijen. Zo kunnen we elkaar versterken, risico’s spreiden of projectfinanciering bieden. Qua procesbeheersing zijn we voorloper. We faciliteren het totale proces. Hierbij maken we gebruik van  geavanceerde tools voor risicobeheersing en financieel management.

ONS BEDRIJF

Er was eens …

Loostad vindt zijn oorsprong in de jaren ’70 als het echtpaar Ufkes een makelaarskantoor in Apeldoorn opent. Later komen daar een bouw- en ontwikkelbedrijf bij. In de jaren ’80 neemt Kondor Wessels (nu VolkerWessels) het bouw- en ontwikkelbedrijf over. Het ontwikkelbedrijf acquireert drie omvangrijke projecten, de boulevard-locatie in Vlissingen, Parc Sandur in Emmen en Kanaaloevers in Apeldoorn. Door de omvang van deze ontwikkelprojecten werd de ontwikkeltak in 1991 omgevormd tot een zelfstandig bedrijf onder de naam Loostad. Inmiddels bestaat Loostad 30 jaar en hebben we een uitgebreide ontwikkelportefeuille. Loostad wil doorgroeien met ambitieuze, uitdagende projecten als risicodragend ontwikkelaar en als gedelegeerd ontwikkelaar.

ONS BEDRIJF

Onze gedragscode:
Bewuste Bouwers

VolkerWessels is één van de initiatiefnemers van Bewuste Bouwers. Dit is een gedragscode voor bouwplaatsen met als doel veilig, netjes en milieubewust te werken in de bouw. Als werkmaatschappij van VolkerWessels hanteren wij deze gedragscode op de bouwplaats. De bouwplaats is immers ons visitekaartje!