Ieder kind een veilig en liefdevol thuis!

De meeste kinderen in Nederland groeien op in een veilige omgeving. Maar niet allemaal. Velen kunnen niet meer thuis wonen omdat ze verwaarloosd zijn of mishandeld. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen van hun ouders. Het Vergeten Kind zet zich in voor ruim 100.000 kinderen die niet veilig kunnen opgroeien. Deze organisatie geeft hen positieve ervaringen met echte aandacht, zodat ze weer zelfvertrouwen krijgen. Daarnaast jagen ze beleidsmakers aan om de kwaliteit van de (jeugd)zorg structureel te verbeteren. Het Vergeten Kind wil dat kinderen er niet alleen voor staan, zij zich gehoord en gezien voelen, zij op een veilige en liefdevolle plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Alleen samen kunnen we een vangnet vormen voor kinderen die worden geconfronteerd met ernstige problemen thuis.

De pay-off van Het Vergeten Kind is ‘Ieder kind een veilig en liefdevol thuis’. Dit sluit bijna naadloos aan op onze doelen. Loostad ontwikkelt en realiseert veilige leefomgevingen voor veel doelgroepen met ruimte voor kinderen om te spelen, te leren en te onderzoeken. We zoeken altijd naar manieren om de levenskwaliteit van onze bewoners te verhogen in hun nieuwe thuis, zodat zij een liefdevolle omgeving kunnen creëren voor en met elkaar.

We voelen ons dan ook verbonden met Het Vergeten Kind en gaan de organisatie voor meerdere jaren ondersteunen. Niet alleen financieel, maar ook met zichtbaarheid. Als echte partners. Bijvoorbeeld door de organisatie aandacht te geven in onze verkoopbrochures, op onze projectwebsites, in onze projectmailings en op onze social-mediakanalen. Als partner van Het Vergeten Kind hopen we op deze manier meer mensen te interesseren voor hun mooie doel.

Het Vergeten Kind komt voort uit de Guusje Nederhorst Foundation en Heppie Vakanties. Meer weten over Het Vergeten Kind? Kijk op www.hetvergetenkind.nl.

foto: www.hetvergetenkind.nl

terug naar We Care

volgende