Langs het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de Bevrijdingslaan en de Taatsendijk ligt 23 hectare grond: deels het terrein van een voormalige asfaltcentrale van KWS, een zusterbedrijf bij VolkerWessels. Het andere deel is nog weiland. Deze robuuste plek wordt een groene woonwijk met een hoge woningdichtheid, veel water, een groene uitstraling en een openbare ruimte met volop aandacht voor bewegen en ontmoeten. In samenwerking met de gemeente stelde Loostad Vastgoedontwikkeling een plan op voor een duurzame, autoluwe, groene stadse woonwijk. Het woningaanbod bestaat uit appartementen, huizen met een tuin of een terras, patio’s, atelier- en waterwoningen en er is ruimte voor Tiny Houses. Ongeveer de helft van de woningen wordt sociale- of middenhuur. De andere helft wordt huur of koop in de vrije sector.

Belangstellenden voor PARK Groenewoud in Utrecht kunnen zich vanaf heden aanmelden via de projectwebsite: www.parkgroenewoud.nl

Iedereen die zich heeft aangemeld, wordt op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Wonen, werken en ontspannen aan het Amsterdam-Rijnkanaal

Er zijn twee woningbouwplannen gemaakt in Papendorp: te weten Groenewoud en Papendorp-Noord. De plannen omvatten tezamen circa 3.500 woningen. De woonbuurten van Groenewoud bieden veel groene, rustige plekjes. Op het terrein van de asfaltcentrale willen Loostad en de gemeente een aantal hallen behouden en een nieuwe functie geven. Vooruitlopend op de feitelijke bouw krijgt de Asfaltcentrale een tijdelijke hot spot of zogenoemde broedplaats voor horeca, creativiteit en cultuur, zodat het gebied levendig is vanaf het begin.

Winkels, horeca en andere voorzieningen rond de Mobiliteitshub XL en het Taatsenplein in Papendorp-Noord ervoor zorgen dat er veel levendigheid om de hoek te vinden is. Papendorp-Noord wordt door de gemeente ontwikkeld.

Planning

Het jaar 2022 zal in het teken staan van het vaststellen van het stedenbouwkundig plan. In 2023 zal de bestemmingsplanprocedure worden doorlopen en naar verwachting zal eind dit jaar worden gestart met de verkoop van de eerste fase. De datum is afhankelijk hoe de procedure van het bestemmingsplan loopt.