Baroniehaven

Alphen a/d Rijn

‘Ruimte voor een
quote of streamer’ 

Baroniehaven

Op 25 juni 2018 tekenden de gemeente Alphen aan den Rijn en Green Real Estate B.V. een overeenkomst voor de ontwikkellocatie “Baronie Haven”, grenzend aan de bestaande Baronie in Alphen aan den Rijn. In de overeenkomst staan onder andere afspraken over het programma, de stedenbouwkundige opzet, de openbare ruimte en de planning.

Rijnhaven Oost

Baronie Haven is onderdeel van het plan Rijnhaven Oost. Ten behoeve van de herstructurering van dit gebied, is door de gemeente een omgevingsplan opgesteld. Binnen de kaders van het omgevingsplan worden in afstemming met de gemeente de ontwikkelplannen verder uitgewerkt. Waar nu de nadruk ligt op werken, zal de omgeving van de Rijnhaven geleidelijk aan verder transformeren naar een gemengd woonwerkmilieu.

Ontwikkelingsmanager

Dave Hakkert
Neem contact op