expertises-2022

Zorgvastgoed vereist meer

Zorgvastgoed vereist een duidelijke visie op de relatie tussen zorg en wonen. Loostad is al ruim 30 jaar werkzaam in de vastgoedbranche. Om mooie en goede projecten voor zorgvastgoed te ontwikkelen werken we samen met gespecialiseerde adviseurs. Daardoor zijn we in staat betaalbare woningen voor zorgafhankelijke ouderen en inwoners met een beperking op de markt te brengen. Bij Loostad ontwikkelen we zorgvastgoed zo, dat mensen die steeds afhankelijker worden van zorg, toch een plek hebben om zelfstandig te wonen.

Zorgvastgoed voor de gebruikers

Bij Loostad draait het om de mensen. Als vastgoedontwikkelaar bouwt Loostad mee aan een mooie en leefbare omgeving voor gebruikers. In zorgvastgoed betekent dat een woonomgeving met goede zorg en begeleiding. Mensen met een beperking of ouderen die niet meer volledig onafhankelijk kunnen wonen, verdienen ook een fijne woonplek. Bij Loostad bouwen we aan een mooi en aantrekkelijk woonklimaat voor ouderen met een indicatie, verstandelijk gehandicapten die zelfstandig willen wonen en jongeren met gedragsstoornissen.

Innovatief in zorgvastgoed

Loostad is als ontwikkelaar nauw betrokken bij het realiseren van uw projecten in zorgvastgoed. We werken met onze vooruitstrevende bouwmethodes, risicospreiding en solide financiering ook aan zorgvastgoed. Bij eerdere projecten voor zorgvastgoed vonden we oplossingen voor bijzondere huisvestingsvragen. Zoals plekken om zelfstandig te wonen in een betaalbaar appartement, waar ook 24-uurszorg aanwezig is. Bij Loostad kijken we naar vraagstukken binnen het zorgvastgoed en lossen die op met innovatie.

Duurzaam zorgvastgoed

Loostad is een vastgoedontwikkelaar die focust op duurzaamheid en circulariteit, ook in zorgvastgoed. Bij onze projecten in zorgvastgoed letten we op de totale levensduur, het transport en op de logistieke stromen. Een leefbare omgeving gaat bij zorgvastgoed niet alleen om veel groen en natuurinclusief. Het gaat ook om sociale duurzaamheid: hoe bewegen mensen zich door gebouwen, waar ontmoeten ze elkaar, wat kunnen ze samen doen. Zo bouwen wij samen met u aan sociaal duurzaam zorgvastgoed.

Interesse in samen zorgvastgoed ontwikkelen?

Wilt u meer weten over hoe wij zorgvastgoed ontwikkelen? Welke projecten in zorgvastgoed we hebben afgerond? Kijk voor meer informatie op de website, mail naar info@loostad.nl, of bel 055 – 368 38 00.