expertises-2022

Loostad: voor het ontwikkelen van woonwijken

Er is steeds minder beschikbare ruimte in de stad. Toch moet het ontwikkelen van nieuwe woonwijken hoog op de agenda. Hoe bouw je meer op minder vierkante meters? Met al ruim 30 jaar ervaring in de vastgoedbranche loopt Loostad voorop met innovatie en efficiëntie. Bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken gaat het niet alleen om kwantiteit. Nieuwe woonwijken moeten toekomstbestendig en groen zijn. Met ontmoetingsplekken en nieuwe vormen van mobiliteit. Bij het ontwikkelen van woonwijken zetten we nieuwe bouwmethodes in, betrekken we ervaren adviseurs en bouwen we samen aan een groene en duurzame leef-, werk- en woonwijk.

Duurzaamheid bij het ontwikkelen van woonwijken

Toekomstbestendig bouwen kent meerdere facetten. Bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken houdt Loostad rekening met de energietransitie, de totale levensduur, logistieke bewegingen en inclusie van flora en fauna. We kijken hoe we met innovatieve oplossingen CO2-uitstoot kunnen verminderen. Bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken zetten we ook in op heel veel groen voor waterberging, frisse lucht, schaduw en tegen hittestress.

Wij ontwikkelen betaalbare woonwijken

We vinden het belangrijk dat we bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken niet alleen voor de vrije sector bouwen. Wij ontwikkelen woonwijken voor álle doelgroepen. We kunnen betaalbaar bouwen door de keuzes die we maken en door onze gecontroleerde procesbeheersing. Bij het ontwikkelen van woonwijken zijn wij meester in het beheersen van risico’s. Ook hebben we oog voor de kansen die zich aandienen. Zo zorgen we voor kostenefficiënte processen.

Woonwijken ontwikkelen waar je wilt wonen

Loostad ontwikkelt woonwijken met een prettige, groene omgeving. Dat doen we door goed naar de omgeving te kijken en te inventariseren welke kwaliteiten al aanwezig zijn. Bij het ontwikkelen van woonwijken kijken we ook naar de dingen die missen. Vaak organiseren we co-creatie met bewoners of omwonenden om een woonwijk op maat te ontwikkelen. Bewoners kunnen al in een vroeg stadium meedenken over het uiteindelijke resultaat en hun eigen woonwensen doorgeven. Dit creëert meteen betrokkenheid. Wij ontwikkelen fijne, betaalbare en toekomstbestendige woonwijken voor verschillende doelgroepen. Woonwijken waar je wilt wonen.

Neem contact op voor het ontwikkelen van woonwijken

Wilt u meer weten over hoe wij woonwijken ontwikkelen? Hoe ons ontwikkeltraject eruitziet, welke woonwijken wij hebben ontwikkeld? Kijk voor meer informatie op de website, mail naar info@loostad.nl, of bel 055 – 368 38 00.