expertises-2022

Retailontwikkelaar Loostad ontwikkelt winkelcentra

Loostad bestaat meer dan 30 jaar als projectontwikkelaar en in die tijd hebben we veel kennis opgedaan. Van woonconcepten, bouwmethodieken, van wonen in een stedelijke omgeving en wonen in buitengebieden, van duurzame innovaties en strakke processen. Maar ook als retailontwikkelaar bij het ontwikkelen van winkelcentra. Bij al onze activiteiten zetten we die expertise in. Met kwaliteit, duurzaamheid, waardecreatie en flexibiliteit als onze kernwaarden.

Retailontwikkelaar: een andere visie op gebruik van beschikbare ruimte

Ruimtegebrek en ook de behoefte van de huidige stadsbewoner leidt tot mixed-use-gebouwen: gebouwen waar wonen en werken, winkelen, creëren en recreëren worden gemengd in één gebouw. Ook worden steeds vaker culturele en maatschappelijke voorzieningen of commerciële functies als hotel en restaurant toegevoegd. Als retailontwikkelaar die een winkelcentrum ontwikkelt, zien we die mix graag. De verschillende functies nodigen meerdere doelgroepen uit en versterken elkaar daardoor.

Winkelcentrum ontwikkelen: andere tak van sport

We ontwikkelen als retailontwikkelaar retail en leisure-concepten, complete winkelcentra met boven- of ondergrondse parkeeroplossingen en woningen, multifunctionele zorggebouwen, hotels, bungalowparken en dagrecreatieve voorzieningen. Het resultaat: uitnodigende, succesvolle winkelcentra en unieke, recreatieve voorzieningen. Bij het ontwikkelen van een winkelcentrum met woningen erboven komen wel heel andere skills kijken dan bij het ontwikkelen van een single use woongebouw. Wat zijn handige oriëntaties voor supermarkten en kleine boutique-winkels, wat zijn de meest efficiënte, maar ook uitnodigende looproutes, de beste verblijfsplekken, hoe verlopen de bevoorradingsprocessen? Als retailontwikkelaar hebben wij de kennis om al deze processen bij elkaar te brengen in een succesvol concept en ontwerp.

Retailontwikkelaar: concepten dragen bij aan leefbare stad

Door de toekomstbestendigheid zijn mixed-use-concepten met het ontwikkelen van een winkelcentrum aantrekkelijke beleggingen. Ook dragen deze concepten bij aan een efficiënt gebruik van beschikbare ruimte en aan de leefbaarheid: er is altijd wat te doen. Als retailontwikkelaar bedenken we mixed-use- en retail-concepten met duurzaam financiële en maatschappelijke opbrengsten, die bijdragen aan een leefbare stad.

Retailontwikkelaar: samenwerken met andere partijen

Daarnaast werken we als retailontwikkelaar graag en veelvuldig samen met andere marktpartijen. Zo kunnen we elkaar versterken, risico’s spreiden of projectfinanciering bieden. Qua procesbeheersing zijn we voorloper. We faciliteren het totale proces. Hierbij maken we gebruik van  geavanceerde tools voor risicobeheersing en financieel management. Bent u geïnteresseerd in een professionele samenwerking met ons als retailontwikkelaar? We komen graag in contact. Mail ons info@loostad.nl, of bel 055 – 368 38 00, of kijk alvast op onze website. www.loostad.nl