expertises-2022

Projectontwikkelaar voor mensen

Al ruim 30 jaar werkt Loostad als projectontwikkelaar in de vastgoedbranche. In die tijd hebben wij een enorme schat aan ervaring opgedaan en expertise opgebouwd. Expertise over complexe gebiedsontwikkelingen in stedelijke omgeving of buitengebieden. Expertise over het ontwikkelen op kleine inbreidingslocaties in oude binnensteden. Expertise over verduurzaming en over samenwerken met bewoners. Wij werken risicodragend en als gedelegeerd ontwikkelaar. We nemen als projectontwikkelaar in iedere rol het hele ontwikkeltraject op ons.

Solide projectontwikkelaar

We zijn als projectontwikkelaar een 100% werkmaatschappij van VolkerWessels en zijn daarmee een solide, kapitaalkrachtige en innovatieve onderneming. We functioneren als zelfstandige projectontwikkelaar met een eigen winst- en marktverantwoordelijkheid en maken graag gebruik van ons interne netwerk. Met onze zustermaatschappijen delen we kennis en werken we samen aan innovaties die bijdragen aan een betere levenskwaliteit. Als projectontwikkelaar van VolkerWessels kunnen we grootschalige projecten volledig voor eigen risico ontwikkelen en realiseren. Dat maakt onze projectenportefeuille divers en uitdagend.

Projectontwikkelaar met toekomstvisie

Wij zijn een projectontwikkelaar die naar de toekomst kijkt. Wij investeren in duurzaamheid en circulariteit en zijn up-to-date over nieuwe trends en ontwikkelingen op deze gebieden. We denken out-of-the-box om altijd oplossingen te vinden. Als projectontwikkelaar zien we het als onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor mooie, leefbare omgevingen, duurzaam, groen en natuurinclusief. Wij houden de footprint van onze projecten zo laag mogelijk door te anticiperen op de totale levensduur van materialen, energietransitie en bestendige stedenbouw. Als projectontwikkelaar bouwen wij toekomstbestendige woningen in duurzame woonwijken.

Projectontwikkelaar, met nauwe samenwerking

Als projectontwikkelaar komen we graag in contact met innovatieve partijen. We zoeken samenwerking met andere projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, beleggers, investeerders, gemeenten en grondeigenaren. Samen realiseren wij uw project, van concept tot en met uitvoering. Dat doen we met solide financiering en risicospreiding. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.

Interesse in Loostad als projectontwikkelaar?

Bent u geïnteresseerd in een professionele samenwerking met ons als projectontwikkelaar? We komen graag in contact. Mail ons info@loostad.nl, of bel 055 – 368 38 00, of kijk alvast op onze website. www.loostad.nl