Kanaaloevers

Apeldoorn

Een on-Apeldoornse inbreiding

Midden in Apeldoorn aan de oostkant van het Apeldoornse kanaal lag een oud industrieterrein in verval. Met de aankoop van het pand van de Ekro slachterij door Loostad was het startschot gegeven van een vijfentwintig jaar durende gebiedsontwikkeling. In een ingewikkelde binnenstedelijke setting transformeerde Loostad het industriegebied naar een moderne wijk met honderden gevarieerde ‘on-Apeldoornse’ woningen. Stedenbouwkundige Rein Geurtsen maakte een masterplan, samen met Paul Achterberg, landschapsarchitect van Atelier Quadrat. Het landschappelijke stramien was hierbij het uitgangspunt. Meerdere jonge architecten maakten de ontwerpen voor de diverse woningbouwplannen.

De kanaalzone werd in ere hersteld, waarbij ook de overkant werd betrokken. We hebben het kanaal benaderd als een centrale verblijfsplek, een waterplein. We wilden enerzijds aansluiten bij de traditie van de residentiestad, maar anderzijds ook moderniseren en voor het eerst hoogbouw toepassen. Nu bestaat ongeveer 70% uit hoogbouw en 30% uit grondgebonden woningen. De openbare ruimtes zijn hoogwaardig en dragen hierdoor bij aan dit heel aantrekkelijke woongebied. Het geheel is op eigen risico ontwikkeld.

‘Zo’n groot gebied invulling geven vraagt om een plan dat naadloos aansluit bij de identiteit van de stad’

Rein Geurtsen

 

Ontwikkelingsmanager

Bas Overmars
Neem contact op

opdrachtgever
Loostad Vastgoedontwikkeling BV

aannemer
Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn BV

architect
Rudy Uytenhaak, WY architecten, Bureau Noordeloos, De Architectengroep Amsterdam (nu Rijnboutt), Roelf Steenhuis, Search (Bjarne Mastenbroek), Groosman Architecten