Het Meer en de Slenkstraat

IJsselmuiden

Voorbereiden diverse contractvormen

We verzorgden voor Woningstichting Beter Wonen uit IJsselmuiden het proces- en projectmanagement voor nieuwbouwprojecten op Het Meer en de Slenkstraat. In totaal 62 grondgebonden woningen, waarvan 25 levensloopbestendige woningen met de slaapkamer en badkamer op de begane grond. We begeleidden alle betrokken partijen van de architect en constructeur tot adviseurs en aannemers.

Het Meer kent projecten met uiteenlopende contractvormen. Fase 1 is gerealiseerd in een bouwteam, waarin opdrachtgever en aannemer samen zochten naar het beste plan voor een zo gunstig mogelijke prijs. Fase 2 en de woningen aan de Slenkstraat zijn ‘gewoon’ aanbesteed. Op basis van tekeningen en bestek heeft de aannemer zijn prijs bepaald. De derde fase van Het Meer is gegund op basis van Design & Build. Hierbij liggen ontwerp en realisatie bij dezelfde partij. Deze is verantwoordelijk voor het totale product, de planning en het tijdig opleveren van de woningen. Loostad heeft voor Beter Wonen dit proces begeleid en de documenten die bij deze vorm van aanbesteding behoren, voorbereid.

‘Mooi, levensloopbestendig wonen’

 

Ontwikkelingsmanager

Henk Driesen
Neem contact op

opdrachtgever
Woningstichting Beter Wonen IJsselmuiden

aannemer
Salverda, De Gilden Bouw en Mateboer

architect
Henk de Velde en 19 ’t Atelier