expertises-2022

Impact maken met het kopen van gronden

Bent u vastgoedeigenaar? Heeft u een pand of stuk grond dat u wilt verkopen? Loostad is als vastgoedontwikkelaar altijd geïnteresseerd in het kopen van gronden. Van particulieren, bedrijven, corporaties, gemeentes of rijksoverheid. Van een kleine strategische grondpositie tot een groot terrein. Voorwaarde voor ons is het kopen van gronden waarmee we impact kunnen maken. Waarmee we het gebied kunnen activeren, groen kunnen toevoegen, iets voor bewoners kunnen betekenen of gemeentes kunnen stimuleren mee te werken aan ontwikkelingen.

Kopen van gronden met ontwikkelpotentie binnen circa 15 jaar

In bestemmingsplannen en in structuurvisies staat waarvoor grond is bestemd. Dat is voor alle grond in Nederland vastgelegd. Bij het kopen van grond kijken we daar natuurlijk naar. Uiteraard kunnen bestemmingsplannen worden gewijzigd als er een goed plan op tafel ligt. Maar voor ons is een voorwaarde voor het kopen van grond dat we het binnen circa 15 jaar kunnen ontwikkelen. Ook is voor het kopen van grond van belang welke bestemming ligt op de percelen in de nabijheid van het stuk grond.

Kopen van grond in Apeldoorn

Een voorbeeld van het kopen van grond dat leidde tot een grote gebiedsontwikkeling, was de koop van een bedrijfspand op een verloederd industrieterrein aan de oostkant van het kanaal in Apeldoorn. We kochten hier het pand van de Ekro slachterij op risico. Er lag nog geen plan voor een grootschalige ontwikkeling van het gebied. Maar deze aankoop was het startschot van een grootse, vijfentwintig jaar durende gebiedsontwikkeling. Zo leidde het kopen van grond tot een transformatie van het industriegebied naar een moderne wijk met gevarieerde woningen.

Kopen van grond in Utrecht

Als we overgaan tot het kopen van grond beginnen we met het maken van plannen. We onderzoeken de omgeving: welke kenmerken heeft de omgeving, welke meerwaarde kunnen we hier creëren, welke mensen zouden hier willen wonen, recreëren, werken? Jaren van ontwikkelen gaan vooraf aan een uiteindelijk volledig plan. Maar we vinden het kopen van grond zo geweldig vanwege het creatieve traject dat daarna volgt.

Neem contact op voor het kopen van grond

Heeft u een pand of een stuk grond dat u wilt verkopen? Wij zijn geïnteresseerd in het kopen van grond. Mail naar info@loostad.nl of bel 055 – 368 38 00.