expertises-2022

Gebiedsontwikkelaar met ervaring

Loostad is een gebiedsontwikkelaar met ruim 30 jaar ervaring. Onze expertise betreft complexe gebiedsontwikkelingen in stedelijke omgevingen en in het buitengebied. Wij werken met een team van gemotiveerde professionals om projecten, vanaf het eerste concept tot en met de uitvoering te realiseren. Wij nemen het hele ontwikkeltraject op ons en we kunnen risicodragend participeren als onderdeel van VolkerWessels.

Groene en duurzame gebiedsontwikkelaar

Loostad is sterk in alle vormen van vastgoedontwikkeling: van een kleine woonbuurt tot een langdurige gebiedsontwikkeling. In de stad en in het buitengebied. We komen als gebiedsontwikkelaar altijd tot een hoogwaardig plan en hebben een passende woonoplossing voor iedere doelgroep. Als gebiedsontwikkelaar zijn we ook thuis in vastgoed voor retail, leisure en recreatie. Complete winkelcentra met boven- of ondergrondse parkeeroplossingen en woningen, multi tenant (zorg)gebouwen, hotels, bungalowparken en dagrecreatieve voorzieningen. Als gebiedsontwikkelaar werken we aan duurzame woonwijken, uitnodigende, succesvolle winkelcentra en unieke, recreatieve voorzieningen.

Gebiedsontwikkelaar voor mensen

Voor gebiedsontwikkelaar Loostad draait het om de mensen. We ontwikkelen en realiseren woningen voor jong en oud voor ieder budget, voor mensen met een zorgbehoefte of voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Ook betrekken we als gebiedsontwikkelaar bewoners bij het proces. Iedereen heeft een andere stijl van leven en eigen woonwensen. Door ons intensieve co-creatie krijgen mensen ruimte om zelf ideeën in te brengen. Onze begeleiding als gebiedsontwikkelaar begint bij het het stedenbouwkundige concept en het ontwerppro­ces, en eindigt pas bij de ingebruikname van woningen, kantoren en andere bedrijfsruimten.

Gebiedsontwikkelaar, met nauwe samenwerking

Als gebiedsontwikkelaar zijn we nauw betrokken bij het vormgeven van steden en dorpen. Daarvoor werken we nauw samen met onze opdrachtgevers, maar ook met alle andere betrokkenen. Maatschappelijke organisaties, commerciële bedrijven, organisaties voor recreatie en leisure. Samen komen we tot een duurzaam project, klimaattechnisch, sociaal en financieel.

Samenwerken met ons als gebiedsontwikkelaar?

Bent u geïnteresseerd in samenwerken met een ervaren gebiedsontwikkelaar die toekomstperspectief biedt? Wilt u meer weten over hoe wij als gebiedsontwikkelaar samenwerken bij een ontwikkeltraject? Of wilt u weten welke gebieden Loostad al heeft ontwikkeld? Neem contact op via de mail info@loostad.nl, of bel +31 55-368 38 00. Of kijk meteen even op de website www.loostad.nl.