expertises-2022

Energieneutraal en circulair ontwikkelen met Loostad

Energieneutraal en circulair ontwikkelen heeft heel wat voeten in de aarde. Er is enorm veel kennis nodig van alle technische mogelijkheden en de kosten daarvan. Maar daarnaast is 1 en 1 niet altijd 2. Sommige maatregelen die de BENG verlagen, kunnen juist weer de MPG verhogen. Energieneutraal en circulair ontwikkelen is een continue afweging van investeringen en resultaten en moet een gebalanceerd pakket van maatregelen opleveren. Projectontwikkelaar Loostad heeft veel ervaring met energieneutraal en circulair ontwikkelen.

Energieneutraal ontwikkelen

Energieneutraal ontwikkelen gebeurt niet overal op dezelfde manier. Het maakt nogal uit of we in een binnenstedelijk gebied ontwikkelen op een postzegel tussen eeuwenoude monumenten of dat we in het buitengebied een totaal nieuwe gebiedsontwikkeling laten verrijzen. In binnensteden is het moeilijker en vaak onmogelijk om een WKO te slaan, terwijl dat in het buitengebied al bijna standaard is. Bij energieneutraal ontwikkelen gaan we uit van het beperken van de energievraag, bijvoorbeeld door de oriëntatie op de zon goed te kiezen en een goede isolerende schil te ontwerpen. Vervolgens kiezen we bij het opwekken van energie die dan nog nodig is, voor duurzame methodes, zoals zonnepanelen.

Circulair ontwikkelen

Circulair ontwikkelen wordt vaak op een lijn gesteld met hergebruik van materialen, maar circulair ontwikkelen gaat veel verder. Het betekent dat niets verloren gaat, dat er geen afval of restmateriaal overblijft in welke vorm dan ook. Reduce, Re-use, Recycle. Het gaat bij circulair ontwikkelen om het sluiten van de waterketen (regenwater en afvalwater hergebruiken). Om het sluiten van de energieketen. En om het sluiten van de materialenketen, waarbij we geen afval produceren (ook niet bij het bouwen) en afval dat ontstaat, inzamelen en hergebruiken.

Energieneutraal en circulair ontwikkelen van belang

Circulair ontwikkelen gaat er ook om dat we materialen kiezen, die herbruikbaar zijn in de toekomst. Energieneutraal en circulair ontwikkelen vraagt dus nogal wat van de ontwikkelaar, de architect en de installateurs, maar ook van de belegger en de investeerder. Gezamenlijk moeten we het belang van energieneutreel en circulair ontwikkelen inzien. We zoeken partners die hieraan samen vorm willen geven. Samen toekomst maken, is ons motto.

Energieneutraal en circulair ontwikkelen met Loostad?

Bent u geïnteresseerd in een professionele samenwerking met ons als projectontwikkelaar die energieneutraal en circulair wil ontwikkelen? We komen graag in contact. Mail ons info@loostad.nl, of bel 055 – 368 38 00, of kijk alvast op onze website. www.loostad.nl