expertises-2022

Ervaren binnenstedelijke ontwikkelaar

70% van de wereldbevolking woont in 2050 in een stedelijke omgeving. Dat betekent dat we per inwoner minder vierkante meters hebben om op te bouwen. Loostad is een oplossingsgerichte binnenstedelijke ontwikkelaar. We hebben al ruim 30 jaar ervaring in de vastgoedbranche en lopen voorop als het aankomt op betaalbaar een duurzaam bouwen. We houden rekening met veranderende wooneisen, de energietransitie en we bouwen toekomstbestendig voor verschillende doelgroepen. Als binnenstedelijke ontwikkelaar denken we mee met gemeenten over locaties die we kunnen verdichten.

Betrokken binnenstedelijke ontwikkelaar

Loostad focust als binnenstedelijke ontwikkelaar op duurzaamheid en circulariteit. We denken mee over oplossingen voor de energietransitie in alle soorten woningen en kiezen voor levensloopbestendig en toekomstgericht bouwen. Bij binnenstedelijke ontwikkelingen zijn ook logistieke bewegingen en transport punten van aandacht. We hebben als binnenstedelijke ontwikkelaar veel ervaring met ontwikkelen op kleine locaties tussen monumentale panden. We zijn betrokken en gaan veelvuldig in gesprek met de omgeving. Als binnenstedelijke ontwikkelaar bouwen we samen met u aan een nieuwe leef-, werk- en verblijfsomgeving, waar ook omwonenden blij mee zijn.

Betaalbare binnenstedelijke ontwikkeling

Als binnenstedelijke ontwikkelaar bouwt Loostad aan mooie leefomgevingen die betaalbaar zijn voor verschillende doelgroepen. We ontwikkelen binnenstedelijke woningen voor de vrije sector en voor de sociale huur. We zijn in staat om binnenstedelijke woningen betaalbaar te houden door onze gecontroleerde procesbeheersing. We zijn goed in het benutten van kansen en in het beheersen van risico’s. Bij het ontwikkelen van woningen in de stad zetten we in op kostenefficiënte processen en innovatieve bouwmethodes, zodat de binnenstedelijke ontwikkeling betaalbaar blijft.

Binnenstedelijke ontwikkelaar voor mensen

Bij Loostad draait het om de mensen. Als binnenstedelijke ontwikkelaar bouwt Loostad aan een prettige en leefbare omgeving. In de stad betekent dat een bruisende woonomgeving met veel voorzieningen. Onze toekomstbestendige mixed-use-concepten, waarbij we allerlei functies bijeenbrengen in een gebouw, hebben hierin een grote rol. Loostad maakt als binnenstedelijke ontwikkelaar gebruik van een intensief co-creatieproces, waardoor mensen hun eigen woonwensen kunnen delen en zo in een vroeg stadium betrokkenheid tonen bij nieuwe projecten.

Neem contact op voor binnenstedelijke ontwikkelingen

Wilt u meer weten over welke concepten wij inzetten als binnenstedelijke ontwikkelaar? Hoe ons ontwikkeltraject eruitziet en welke projecten wij als binnenstedelijke ontwikkelaar hebben uitgevoerd? Kijk voor meer informatie op de website, mail naar info@loostad.nl, of bel 055 – 368 38 00.